Regulamin

REGULAMIN

 

Drops Print Sp. z. o.o.

ul.Wapienna 2B

04-691 WARSZAWA

NIP:5223040565

Zarejestrowana pod nr. KRS 579872 w

Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy

w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

ODBIÓR OSOBISTY

 

Odbiór osobisty możliwy jest na ul. Rataja 12 w Sulejówku

w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku

tel./fax (22) 783 33 42 

tel./fax (22) 783 33 43

 

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Drops Print Sp. z o.o.

Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.drops.com.pl  jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w obowiązującej formie.

Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Drops Print Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wynikające z błędnego podania danych.

b) Drops Print Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

Rejestracja

a) wymaga podania wszystkich danych, które oznaczone są gwiazdką - adres e-mail, login i hasło są danymi niepowtarzalnymi każdego Klienta

b) adres e-mail MUSI być prawidłowy, gdyż aby kupować w sklepie niezbędne jest potwierdzenie rejestracji poprzez przesłany e-mail potwierdzający ze specjalnym "linkiem"

c) dane takie jak adres, telefon itp. są wymagane do komunikacji z Klientami oraz do wystawienia faktury i wysłania zamówionych produktów

d) po rejestracji jest możliwość zmiany wszelkich danych osobowych - w panelu "Moje konto"

 

Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

b) Drops Print Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Drops Print Sp. z o.o. zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.drops.com.pl  jest sprzedaż artykułów biurowych i reklamowych za pośrednictwem Internetu.

b) Drops Print Sp. z o.o. prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych artykułów biurowych i reklamowych, których jest właścicielem i ma prawo do ich edycji. Staramy się, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych.

Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.drops.com.pl/4,Sklep

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku Finalizuj zamówienie oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Zapłata za zakupione artykuły uiszczana jest na podany rachunek bankowy Drops Print Sp. z o.o. lub poprzez serwis płatności internetowych Dotpay. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

d) Informacje o zmianach statusu zamówienia znajdują się w zakładce Historia zamówień na stronie www.drops.com.pl po uprzednim zalogowaniu się.

Zamówienia w sklepie drops.com.pl mają swoją specyfikę i ułatwienia dla Klientów.

Status zamówienia:

a) Zgłoszenie zamówienia - zamówienie trafia do osoby obsługującej sklep i są sprawdzane stany magazynowe (dostępność) - na tym etapie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z Klientem (patrz: Prawo do odmowy realizacji zamówienia).

b) Przyjęcie zamówienia - Klient jest poinformowany, iż zamówienie zostało przyjęte i że dostępność oraz czas dostawy są takie, jak przedstawiono w sklepie.

c) Anulowanie zamówienia - tylko w przypadku szczególnym (potwierdzenie anulowania transakcji).

d) Wysłane - zamówione produkty zostały właśnie wysłane z magazynu Drops Print Sp. z o.o.

e) Informacje o stanie zamówienia są przesyłane na podany przez Klienta adres e-mail. Dostępne są również zawsze w panelu "Moje konto".

Ceny

 a) Wszystkie ceny na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

Dostawa

a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski firmę kurierską lub Pocztę Polską.

b) Koszty dostawy pokrywa Klient.

c) Drops Print Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

d) Termin realizacji złożonych zamówień 1-5 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Firmy Drops Print Sp. z o.o.

Wysyłka

Koszt przesyłki w każdym z przypadków zależny jest od wagi produktów .

a) Paczki do 30 kg przy przedpłacie na konto – kurier 15 zł

b) Zamówienie powyżej 200 zł przy przedpłacie: kurier - 0 zł

c) Przesyłka pobraniowa kurierska - 20 zł

d) Przesyłka pobraniowa paczkomatowa InPost - 13 zł

Stawki za przesyłkę są przedstawione w Koszyku w podliczeniu oraz w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.

ODBIÓR OSOBISTY

Odbiór osobisty możliwy jest na ul. Rataja 12 w Sulejówku

w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku

Wady, zwroty

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zakupu przy zachowaniu dowodu zakupu. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem I-Drops Sp. z o.o. zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu  koszty dostawy towaru do Klienta są zwracane.

b) Drops Print. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej (Poczty Polskiej) w momencie dostarczenia przesyłki.

e) W celu wymiany/ zwrotu towaru należy pobrać formularz reklamacyjny i dołączyć go do paczki wraz z paragonem bądź fakturą. FORMULARZ

Formy płatności

a) przelew   - towar wysyłamy po zaksięgowaniu przelewu (na życzenie wystawimy Fakturę VAT )

Nasze dane do przelewu:

 

Drops Print Sp. z o.o.

ul.Wapienna 2 B 

04-691 WARSZAWA

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

60 1750 0012 0000 0000 3483 1238

b) W punkcie odbioru towaru można uiścić kwotę za zakupiony produkt wyłącznie w formie gotówkowej .

c) Towar można również odebrać osobiście po przedpłacie na konto.

d) Płatności można dokonać online poprzez serwis płatności internetowych DOTPAY

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są

za pośrednictwem Dotpay.pl

 

 

 

Dostępność produktów

Jesteśmy producentem  i prowadzimy własny magazyn, dlatego możemy szybko realizować zamówienia.

Faktury i paragony

a) standardowo dołączamy paragon do przesyłanego produktu

b) fakturę VAT wystawiamy na życzenie klienta.

Prawo do odmowy realizacji zamówienia

Drops Print Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów. Specyfikacja produktów może ulec zmianie i nie może stanowić podstawy do roszczeń.

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest DROPS PRINT. Dane osobowe pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu, będą przetwarzane w celu wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, a w szczególności w celu: a) umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu; b) założenia Konta Użytkownika; c) realizacji usług oferowanych przez Serwis; d) polepszenia jakości świadczonych usług poprzez badania rynku, zachowań i preferencji Użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań Użytkowników, tworzenie zbiorowego wizerunku Użytkowników i reklamy oraz w celach statystycznych i administracyjnych. e) sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie; f) rozpatrzenia i realizacji reklamacji oraz zwrotów na podstawie realizacji przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO g) marketingowym na podstawie wyrażonej uprzedniej zgody w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

2. DROPS PRINT zbiera następujące dane Klienta: imiona i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towaru oraz adres do faktury.

 

3. Powyższe dane przekazywane są podmiotom świadczącym usługi pocztowe i przewozowe w celu realizacji zamówienia.

 

4. Dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie są zbierane przez DROPS PRINT wyłącznie w przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym, a w przypadku pozostałych płatności bezgotówkowych Administratorem tych danych jest firma PayU z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182 oraz firma przewozowa lub pocztowa.

 

5. Dane osobowe Klientów, pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu są danymi podlegającymi ochronie. Ze względów bezpieczeństwa, dane te są zabezpieczone hasłem i przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.

 

6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych. DROPS PRINT  nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta.

 

7. Jeżeli Użytkownik wyraził na to odpowiednie zgody, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji DROPS PRINT będzie przekazywał informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oraz przesyłał treści marketingowe z częstotliwością określoną przez DROPS PRINT.

 

8. DROPS PRINT  przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych i handlowych jedynie na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta (podczas rejestracji lub składania zamówienia), którą Klient może zawsze cofnąć poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub poprzez zmianę ustawień konta Użytkownika, po zalogowaniu się na konto w Serwisie. DROPS PRINT  uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 

9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: a) żądania dostępu do danych osobowych, b) sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz c) prawo do ograniczenia przetwarzania, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, e) prawo skargi do organu nadzorczego.

 

10. Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Usług. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych tych podmiotów.

 

11. Wszelkie zmiany dotyczące danych osobowych Klienta powinny być zgłaszane bezpośrednio Inspektorowi Ochrony Danych DROPS PRINT  na adres e-mail: iod@drops.com.pl

 

12. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, a także uprawnień o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.

 

13. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania danych prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@drops.com.pl

 
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl